Главният архивар

by Владимир Сабоурин

 

В далечна зала на императорската библиотека
Главният архивар на югоизточните провинции
Е в очакване на последния указ отскоро е
На този пост още не се е развила рутината изглаждаща
Вълните на възбудата още не вярва истински
Че седи тук и очаква още мокрите документи
Миришещи на сурова коприна и туш от години
Мечтаеше за това място и миризмата му през всички
Перипетии на безкрайните изпити в един момент
Си мислеше че единствената останала възможност е
Пощенската станция на малка пътна артерия но ето
Тук е насред упойващото ухание на ръкописите
В очакване да пристигне последният свитък
В щастливо предусещане притискайки изстинали
От възбудата длани под бедрата си
Главният архивар на императора
Отговарящ за югоизточните провинции съзира
В далечината на коридора поток светлина
От безшумно отворена врата благоговейно
Тя се изправя