Приятелко

by Владимир Сабоурин

 

Когато никой не вдига ти
Вдигаш

Когато всеки е зает със света си ти
Си заета с моя

Когато всеки си казва тоа ми е в кърпа вързан ти
Ми връзваш гащите

Когато всеки се грижи за мъжа и самотата си ти
Се грижиш за мен

Защо го правиш? Нямам отговор
Приятелко