Поезия и истина

by Владимир Сабоурин

 

След като постоплиш
Ръцете си между бедрата
Можеш да продължиш
Нататък.