Грижа

by Владимир Сабоурин

 

Подплашен от играещо куче
Огромният кон се срути
Като паметник в пръстта
На манежа инструкторът му
Получи истеричен пристъп
Десен заден каза
Погали мястото
Моята кобила