Засвидетелстване

by Владимир СабоуринДокументирам, че те обичах
Само за протокола: беше хубаво
И все повече болеше
Не е да не те предупредих от самото начало
Поезията болеше повече.