Сънувах, че се засичаме с лудичката на махалата

by Владимир Сабоурин

Сънувах, че се засичаме с лудичката на махалата в тесен участък на тротоара, където социалната дистанция е невъзможна. Тя е цялата пролетна момичешка ведрост, не носи маска и устремно се насочва към мен. В последния момент криввам от тротоара и се шмугвам между паркирали коли, тя ми отправя въздушна целувка от висотата на пролетното си щастие, звучно, по детски целувайки пръстите си.