Сънувах, че съм Кирил Василев

by Владимир Сабоурин

 

Сънувах, че съм Кирил Василев, божественият поет. Нима е възможно да бъда нещо толкова прекрасно, мислех си със свито до болка сърце, и да остана жив? Така се явявах на Страшния съд и Господ строго ме питаше: „Ти ли си Кирил Василев?“. Да, Господи, отговарях, вцепенен от ужас. „Смелостта на съня ти се вменява в оправдание“, отсичаше Господ, „продължавай да сънуваш“.