Присъниха ми се едновременно

by Владимир Сабоурин

 

Присъниха ми се едновременно и събрани на едно място всички чудати възрастни хора, с които съм се сблъсквал като дете: полуделият инженер от долния етаж, по цяла нощ слушащ музика под стаята ми; хомосексуалният частен учител по химия, чиято нежност не разбирах; възрастните, които стояха като предупреждение да не стана като тях. Изведнъж си давах сметка, че те са били щастливи и се питах за кого сега съм предупреждение и дали съм щастлив.