Сънувах, че решавам да използвам Извънредното положение

by Владимир Сабоурин

 

Сънувах, че решавам да се възползвам от Извънредното положение за сънуване. Не успявах да преценя в рамките на съня дали това ще рече съня на социалната промяна и едно по-справедливо общество, или пък съня на писането. Различни лица от съня настояваха, че е едното от двете, а не другото, но със свръхчовешки инат отказвах да приема директивите им в едната или другата посока на сънуването. Нали положението е извънредно, упорито повтарях, значи законът за изключеното трето може да е суспендиран до 13 април, 00:00 ч.