Ангелът на отчаянието

by Владимир Сабоурин

 

На спирката на трамвая
Петите събрани леко раздалечени носовете
На ботите стойка на гвардеец лице
На статистка в балетна масовка палто
От някогашен дадаистичен сезон на хаундем
Готова за отскок на ръба на тротоара
Дестинация левски г