В хотелската стая, в болничната стая

by Владимир Сабоурин

 

В хотелската стая в болничната стая
Черният правоъгълник е винаги срещу теб
На отсрещната стена вместо над главата ти
Черното разпятие.