Малка автобиографична декларация

by Владимир Сабоурин

 

Дълго преди да бъда информиран
За националните особености на глобалния финансов капитал
Преди да науча за буйстването на достоевски за рейджа на езра паунд
За връзката между правилните пари и политическата коректност
Чистачът на стълбището на кооперацията от детството ми
Винаги намръщен поради неприятния му труд
Без усмивка за дребната буржоазия на късния развит социализъм
Чистачът на стълбището беше евреин
(Настоящото не бива да послужи като декларация
За чисто минало и бъдещо финансиране).