Нощно слизане

by Владимир Сабоурин

 

Когато жената е засмяна
Когато детето е похвалено по математика
Можеш да слезеш в нощта
Да вземеш любима книга от мазето