Баничарницата на ъгъла

by Владимир Сабоурин

 

В поддържана сграда отпреди преврата
Но не много преди него и всеки следващ
Увенчана с короната на сменящи се рекламни послания
Край неспирното отминаване на пътния възел
Срещу старата гара под коридора за кацане
Трасиран със сигнални светлини по високите точки
Долу омазнените плочки клиентелата от чистачки от малцинствата
В предутринната дрезгавина животът е
Изпотените отвътре стъкла.