Това не е част от играта

by Владимир Сабоурин

 

По време на представление
Се случва нещо непредвидено
Пада зле закрепен реквизит
Актьорите веднага включват фала в играта
Но ние вече сме гледали постановката
И знаем, че това не е част от нея