КНИГА ЗА НЕБЪЛГАРСКИЯ НАРОД (ситуационистки détournement)

by Владимир Сабоурин

Новата книга на Златомир Златанов!