КНИГА ЗА НЕБЪЛГАРСКИЯ НАРОД (ситуационистки détournement)

by Владимир Сабоурин

Новата книга на Златомир Златанов!

Нощни плажове

Трябваше да се отклоня от магистрала Хемус (в началото на 90-те тя бе единствена), и в края на обходния път на излизане от Ботевград видях струпани край пътя ромски момичета с явното намерение да проституират, повечето малолетни, със зорки погледи на монахини, фиксиращи по-скоро собствените нереализирани прегрешения, отколкото евентуални клиенти на греха, каквито очевидно липсваха.
И това бе наистина само намерение за проституиране преди реализирана проституция, каквото бе и намерението за демокрация, каквото бе и самото събитие – безконтактно.
Пътят на проституция още не бе канализиран, пътят на демокрация.
Само тези ефекти на намерение.
Този въпрос стоеше пред цялата нация – как да се произведе проституция, респективно демокрация, от хора, които не са възпитани в нейния дух?
Нещо като видоизменение на парадокса на Русо:
Как конституцията да бъде оформена от хора, които не са оформени от нея?
Начало на проваления първи път, който всъщност не съществува.
Einmal ist keinmal
Броенето…

View original post 45 331 more words