КНИГА ЗА НЕБЪЛГАРСКИЯ НАРОД (ситуационистки détournement)

by Владимир Сабоурин

via КНИГА ЗА НЕБЪЛГАРСКИЯ НАРОД (ситуационистки détournement)