Бертолт Брехт „Как в бъдещите времена ще бъдат преценявани писателите ни“

by Владимир Сабоурин

 

1
Поставените да седнат на златни кресла, за да пишат
Ще бъдат запитани за онези, които
Изтъкаха дрехите им.
Не за възвишени мисли
Ще бъдат претърсвани книгите им, а
Някое написано мимоходом изречение, от което може да се заключи
За някоя особеност на онези, изтъкали дрехите
Ще се чете с интерес, защото тук може да става дума за черти
На знаменитите предци.

Цели литератури
Съставени от отбрани изрази
Ще бъдат претърсвани за следи
Че в онези времена са живели бунтовници насред потисничеството.
Умоляващи призовавания на неземни същества
Ще свидетелстват, че тогава земни са поставяли себе си над земни.
Услаждаща се музика на думите ще съобщава само
Че за мнозина тогава е нямало храна.

2
Но в тези бъдещи времена ще бъдат възхвалявани
Седелите на голия под, за да пишат
Седелите сред тези долу
Седелите при борците.

Съобщаващите за страданията на тези долу
Съобщаващите за деянията на борците
С изкуство. На изтънчения език
Запазен дотогава
За възхвалата на царете.

Техните описания на недъзите и възванията им
Ще носят още отпечатък от палеца
На тези долу. Защото за тези
Са били предназначени, тези
Са ги пренасяли под потната риза
През полицейските кордони
За хората като тях.

Да, ще дойде време, когато
Тези умни и приятелски настроени
Гневни и изпълнени с надежда
Седели на голия под, за да пишат
Обкръжени от тези долу и от борци
Публично ще бъдат възхвалявани.

1939

 

 

 

 

 

Реклама