Бертолт Брехт „На немските войници на Източния фронт 9“

by Владимир Сабоурин

 

И тъй, когато пристигнахме да плячкосваме градовете и рудници
Градовете вече ги нямаше – бяха останали само на картата
Нито рудниците – бяха останали само в списъка с плячката.

Изпепелена лежеше земята. Откарани бяха
Фабриката и хамбара, но настъпваха
Срещу нас сега хиляди танкове, управлявани
От собствениците на земята и на градовете
За да бъдем изтребени всички.

(to be continued)