Бертолт Брехт „Съседът“

by Владимир Сабоурин

 

Аз съм съседът. Аз го издадох.
Ние не искаме в нашата кооперация
Никакви подстрекатели.

Като провесихме знамето с пречупения кръст
Той не провеси
Като го подканихме да го направи
Той ни попита дали в нашата стая
Дето живеем с четири деца
Имаме свободно място да държим знаме.
Като му отвърнахме, че отново вярваме в бъдещето
Той се изсмя.

Че го биха на стълбището
Не ни хареса. Разкъсаха му куртката.
Това не беше нужно. Излишни куртки
Няма никой от нас.

Но сега поне го няма и в кооперацията цари мир.
Имаме си достатъчно грижи, поне
Да е мирно.

Не е да не забелязваме, че някои хора
Гледат настрани като ни срещнат. Но
Ония, дето го отведоха казват
Че сме постъпили правилно.

1934