Бертолт Брехт „Ти, който си мислеше, че бягаш от непоносимото“

by Владимир Сабоурин

 

1
Ти, който си мислеше, че бягаш от непоносимото
Спасен встъпваш
В нищото.

2
Нещо друго искаше, когато
Заплашваше, че ще се отцепиш, нещо друго
Направи, когато се отцепи.

3
Наистина ти накърняваш редицата, която напускаш
По-лош запълва дупката
Но върнеш ли се
Откриваш редицата сплотена.

4
Когато минат годините
Разчиташ и ти само
На това, което щастливо си постигнал. Наричаш онова време
Щастливото ти време.

5
Дори неблагодарността
Не ти отнема заслугите
Дори справедливостта
Не те извинява, че не се справи.

1933