Бертолт Брехт „Поведение в чужбина“

by Владимир Сабоурин

 

1
По-рано
Като живеех в страната, където съм роден
Аз използвах лактите си в навалицата
Настоявах да се спазва реда на опашката
Сядах, когато останалите седяха и изисквах
Да ми се предоставя подписания документ.

2
Който не държи на справедливата си претенция, действа безнравствено.
Който захвърля правото си, оставя правото да гние.
Който не поставя грубияна на мястото му, окуражава грубостта.
Който не яде от общата маса, нанася вреда на съвестта на хранещите се.

3
Сега
Живея в чужда страна, натирен от родината
Стоя пред седящи, отстъпвам място на дошлия след мен
И мълча, когато ми крещят.

4
Оттогава искам: да няма
Право, което поражда оскъдица.
Да не се спазва реда на опашката, но
И да няма липса на време. Да не се прави
Никаква разлика между хората, но да няма и
Задачи, които не са разрешени. Никакво
Предлагане на място, нито изискване, а
Достатъчно столове.

5
Тоест: да може
На всички да е позволено да се държат така
Както в чужбина.

6
(Ако не държащият на справедливата си претенция, действа безнравствено
Ако захвърлящият правото си, оставя правото да гние
Ако не поставящият грубияна на мястото му, окуражава грубостта
Не ядящият на общата маса нанася вреда на съвестта на хранещите се –
То това доказва, че цари оскъдица, която може да бъде избегната.)

1933