Бертолт Брехт „Ние допуснахме грешка“

by Владимир Сабоурин

 

Чули са те да казваш: ние
Допуснахме грешка, затова
Искаш да се разделиш с нас.

Ти си казал: ако
Окото ми ме съблазнява
Изтръгвам го.
С това все пак си искал да намекнеш
Че се чувстваш толкова свързан с нас, както
Човек се чувства свързан
С окото си.

Колко мило от твоя страна, камарад. Но
Позволи да ти обърнем внимание:
Човекът в този образ, това сме ние. Ти
Си само окото.
И къде се е чуло окото
Просто да хваща пътя
Когато човекът, на когото е око, допуска грешка?
Та къде ще живее?

1933