Бертолт Брехт „Не си губете времето“

by Владимир Сабоурин

 

1
Не си губете времето с
Неподлежащото на промяна!
Не си мърдайте малкия пръст
За неподлежащото на подобрение!
Това, което не може да бъде спасено
Не заслужава нито една сълза! Но
Наличното разделяйте сред гладуващите
Принудете възможното да се случи и стъпчете
Стъпчете себичния мизерник, който ви се пречка
Когато издърпвате брата си от шахтата с въжета, които не липсват.
Не си губете времето с неподлежащото на промяна! Но
Издърпайте цялото страдащо човечество от шахтата с
Въжета, които не липсват!

2
Какъв триумф е полезното!
Дори необвързаният с никого алпинист, необещал нищо на никой друг освен на себе си
Когато е покорил върха и тържествува, се радва
Защото силата му е била полезна – тук и следователно също на други места
Тя ще е полезна, а след него идват
Веднага другите и мъкнат
Инструментите си и приборите нагоре към вече покорения връх, за да
Съобщават на селянина прогнозата на времето и на самолета – ветровете.

3
Онова чувство на съгласие и тържествуване
Което ни грабва пред образите на бунта на броненосеца Потьомкин
В мига, когато моряците хвърлят във водата своите мъчители
Е същото чувство на съгласие и тържествуване както
Пред образите, съобщаващи за прелитането над Южния полюс
Преживял съм как до мен
Дори експлоататорите бяха завладени от чувството за съгласие
Пред постъпката на революционните моряци – така
Дори изметта взима участие в неустоимото
Изкушение на възможното и строгата радост на логиката.
Както добрият механик иска да натисне до дъно педала на газта
На направения с толкова усилия и непрестанно усъвършенстван автомобил
За да извади на показ вложеното в него, и селянинът иска да изоре
Нивата с усъвършенствания плуг, и както строителите на мост
Искат да засилят грамадните багери сред чакъла на речното корито
Така искаме и ние да потеглим и да доведем докрай делото на подобряването
На тази планета за съвкупното живеещо сега човечество.

1932