Бертолт Брехт „За строежа на дълготрайните творби“ (2)

by Владимир Сабоурин

 

1
Колко дълго
Траят творбите? Докато
Станат готови.
Докато създават трудности
Са още в срок на годност.

Подканват към труд
Възнаграждават участието
Тяхната същност е трайна, докато
Подканват и възнаграждават.

Полезните творби
Изискват хора
Изкусните
Имат място за изкуство
Мъдрите
Изискват мъдрост
Предопределените за пълнота
Демонстрират празноти
Дълготрайните творби
Са в непрестанно срутване.
Планираните наистина мащабно
Са незавършени.

Несъвършени още
Като стената, очакваща бръшляна
(Тя беше едно време незавършена
Отколе – преди да се качи бръшлянът – гола!)

Още неспряна
Като машината, която е в употреба
Не достига
Но обещава по-добра –
Така трябва да е построена
Творбата, за да трае, както
Машина, пълна с дефекти.

2
Когато трябва да се каже нещо, което няма да бъде разбрано веднага
Когато се дава съвет, чието изпълнение трае дълго
Когато се страхуват от слабостта на хората
От издръжливостта на враговете, от помитащите всичко катастрофи –
Тогава на творбите трябва да се придаде дълготрайност.

3
Желанието да се създават дълготрайни творби
Не бива винаги да се приветства.

Който се обръща към неродените
Често не прави нищо за раждането.
Той не се бори, но иска победата.
Той не вижда друг враг
Освен забравата.

Защо всеки вятър да трае вечно?
Можеш да запомниш сполучлив израз
Доколкото може да се появи отново поводът
Спрямо който е бил сполучлив.
Определени преживявания, предадени в съвършена форма
Обогатяват човечеството
Но богатството може да дойде в повече.
Не само преживяванията
Но и спомените състаряват.

Затова желанието да се придава на творбите дълготрайност
Не бива винаги да се приветства.

1929