Бертолт Брехт „Вие, които тъкмо“

by Владимир Сабоурин

 

Вие, които тъкмо
Ставате от масата
Позволете, да ви съобщим за нашата
Непрестанна грижа
За насъщния, който вие имате
Бихме се задоволили и с нещо по-скромно.
Молим ви: вижте ни
В непрестанно търсене на работа!
Насъщният и работата за жалост
Зависят от непоклатими неизвестни
Закони
Непрестанно падат обаче
Надолу
През канализационните решетки в асфалта
Всевъзможни хора без никакъв отличителен белег
Или силует – надолу
Изведнъж, безгласно, бързо, надолу
Вървящи до нас, радостни – надолу
Изсред човешкия поток съгласно
Смътен подбор
Шестима от седем – надолу, но седмият
Влиза в столовата.
Кой от нас е? Кой
Е определен да се спаси?
Кой е белязан?
Къде е следващата решетка?
Неизвестно.

1929