Бертолт Брехт „Защото носещата зърно и рента нива“

by Владимир Сабоурин

 

Защото носещата зърно и рента нива
Променила човека. Поне за тях
Той не останал същия.

И начинът, по който се изградила индустрията, също не е
Бил просто грешен, а действителен. Тези машини
Били построени и използвани така, както е било възможно.
Който яде дивеч, нека също одобри и лова.
И който облича сако, одобрява сакото и поне
Това, което е било неизбежно за изтъкаването му. Но откъде идва
Тази представа за „грешно“ и „правилно“? Тези хора
Виждали пред себе си господаря, който издавал заповед
И тя била грешна или правилна – и ако била
Грешна, навреждала, и ако господарят разберял това
Може би щял да я оттегли, ако не го забранявала честта.
Така за тези хора изграждането на света от човека изглеждало
Като следствие от добри и лоши заповеди
Дошли или неявили се идеи.
Но в действителност господарите не били толкова велики.

Около 1930