Бертолт Брехт „Може да му донесете оцет“

by Владимир Сабоурин

 

Може да му донесете оцет
Може да му изтриете добре лицето
Може да донесете щипците
Може да му измъкнете езика –
Не може да помогнете на мъртъв човек.

Може да го увещавате с добро
Може да му крещите
Може да го оставите да си лежи
Може да го вземете със себе си –
Не може да помогнете на мъртъв човек.

Може да му сложите пари в ръката
Можете да му изкопаете дупка
Можете да го заврете вътре
Може да праснете с лопатата отгоре –
Не може да помогнете на мъртъв човек.

Може да говорите наистина за великото му време
Може да забравите за великото му време
Може да му сложите чиста риза –
Не може да помогнете на мъртъв човек.

Около 1925