Бертолт Брехт „Въпроси на един четящ работник“

by Владимир Сабоурин

 

Кой построи седмовратата Тива?
В книгите се мъдрят имената на царе.
Царете ли домъкнаха скалните късове?
И многократно разрушавания Вавилон
Кой го съгради толкова пъти отново? В кои домове
На златозарната Лима живяха строителите?
Къде отидоха вечерта, когато китайската стена бе завършена
Зидарите? Великият Рим
Е пълен с триумфални арки. Кой ги издигна? Над кого
Триумфираха цезарите? Многовъзпяваната Византия
Само дворци ли е имала за обитателите си? Дори в легендарната Атлантида
Крещяли в нощта, когато морето я погълнало
Давещите се имената на робите си.

Младият Александър завладял Индия.
Сам ли го направи?
Цезар разбил галите.
Не го ли съпровождаше поне един готвач?
Филип, император на Испания, плакал, когато флотата му
Потънала. Никой друг ли не плака?
Фридрих Велики победил в Седемгодишната война. Кой
Победи освен него?

Всяка страница – победа.
Кой сготви гощавката за победителите?
Всеки десет години – един велик мъж.
Кой плащаше разходите?

Колкото истории
Толкова въпроси.