Бертолт Брехт „Натирен напълно основателно“

by Владимир Сабоурин

 

Израснах като син
На заможни хора. Моите родители ми
Сложиха якичка и ме възпитаха
В навиците на тези, дето ги обслужват
И ме обучиха в изкуството на заповядването. Но
Като пораснах и се огледах наоколо
Хората от моята класа не ми харесаха
Нито заповядването, нито да бъдеш обслужван
И аз напуснах моята класа и се присъединих
Към дребните люде.

Така
Те отгледаха един предател, обучиха го
В изкуствата си и той
Ги предаде на врага.

Да, аз разгласявам тайните им. Насред народа
Заставам и обяснявам
Как мамят и предричам какво ще дойде, защото
Съм посветен в плановете им.
Латинският на подкупените им попове
Превеждам дума по дума на обикновен език, и приказките им
Се оказват ала-бала. Везните на справедливостта им
Свалям долу и показвам
Фалшифицираните тежести. А техните доносници ги уведомяват
Че аз седя с обраните, когато те
Обсъждат въстанието.

Те ме предупредиха и ми отнеха
Спечеленото с труд. И след като не си взех урок
Те обявиха лова срещу мен за открит, но
Тогава бяха
Останали само ръкописи в дома ми, разкриващи
Заговорите им срещу народа. Тогава
Разпратиха по петите ми „Търси се“
Обвиняващо ме в долни възгледи, тоест
Възгледите на тези долу.

Където и да пристигна, ме заклеймяват така
Всички собственици, но безимотните
Четат моето „Търси се“ и
Ми предоставят убежище. Теб, чувам ги да казват
Са те натирили
Напълно основателно.

1939