Бертолт Брехт „Гатанката“

by Владимир Сабоурин

 

1
Откъде идва той?
От плътта идва той!
От въздуха идва той
От речната вода
От пустинята
От градовете идва той.
Щом дойде той
Тръгва си отново.

2
От какво се учи той?
От реката се учи той!
От книгата се учи той
От лицата на хората
От ударите с юмрук
От смеха се учи той
Щом научи достатъчно
Тръгва си отново.

3
Къде отива той?
Навсякъде отива той!
Към планинските проходи отива той!
Към градовете
Към моретата
Към изворите отива той
Щом достатъчно е повървял
Не отива повече.

1928