Бертолт Брехт „Мъжете, които пращат ги насам-натам с поръчки“

by Владимир Сабоурин

 

Мъжете, които ги пращат насам-натам с поръчки.
Не можеха да си спомнят за нас
Казаха те.
Още помнеха цвета на косата ни
Но не вече какви бяха очите ни
Това вече не можеха да си спомнят

Около 1923

 

 

 

 

 

Реклами