Бертолт Брехт „Мъжете, които пращат ги насам-натам с поръчки“

by Владимир Сабоурин

 

Мъжете, които ги пращат насам-натам с поръчки.
Не можеха да си спомнят за нас
Казаха те.
Още помнеха цвета на косата ни
Но не вече какви бяха очите ни
Това вече не можеха да си спомнят

Около 1923