Бертолт Брехт „Балада за човешката сила“

by Владимир Сабоурин

 

1
Ах, на горчилката наистина голяма е властта
Но силен е със сигурност човек
Защото винаги почти издържа я.
Веднъж седях си на едно поле

2
Мечок със цвят на сива грижа
Съгледах там с жена ми –
Изчезнаха за четвърт час
Под черните ели

3
На утро в сивата студенина
Все още си бях на белия свят.
И аз видях (навярно от преживения майтап)
Фанелката си на гърдите вир-вода.

1921