Бертолт Брехт „Ода за един сановник“

by Владимир Сабоурин

 

1
Височайши вицеконсуле, благоволи
На треперещата пред теб въшка
Да отпуснеш ощастливяващия печат!

Издигнат дух
По чийто образ и подобие са сътворени боговете
Позволи непостижимите ти мисли
Да бъдат прекъснати за миг!

Четири пъти
Успях да си пробия път чак до теб.
Някои от думите ми
Обмисляни през безсънни нощи
Надявам се успяха да те доближат.

Два пъти се постригах заради теб
Никога
Не отивах при теб без твърда шапка, мръсният ми каскет
Винаги го криех пред теб.

Ти знаеш, че пестеливите ти думи
Ще бъдат тълкувани седмици наред от треперещи семейства
В търсене на мрачни намеци или ощастливяващи знаци –
Затова ли те са толкова жестоки?

Великият ловец, залагащ капани, приближава.
Ето я малката вратичка, която извежда
От капана на открито. Ти
Държиш ключа.
Ще го хвърлиш ли вътре в мишеловката?

2
Няма страшно, дребно човече зад бюрото!
Твоите началници
Няма да ти се разсърдят за полагането на печатчето.
В многомесечни инквизиции
Ти проучи из основи кандидатстващия.
Ти познаваш всеки косъм по езика му.
Нито буква от предписанията ти
Не е подмината. Нито един въпрос от формуляра
Не си забравил. Сложи сега край на изтезанията!
Прасни печатчето, началниците ти
Няма да те изядат!

1941