Бертолт Брехт „Възхвала на нелегалната работа“

by Владимир Сабоурин

 

Хубаво е
Да вземеш думата в класовата борба.
Високо и кънтящо да призовеш към борбата на масите.
Да смачкаш потисниците, да освободиш потисканите.
Трудна и полезна е всекидневната дребна работа
Жилавото и тайно плетене
На мрежата на партията под
Дулата на пушките на предприемачите:
Да говориш, но
Да скриваш говорещия
Да побеждаваш, но
Да скриваш победителя.
Да умираш, но
Да спотайваш смъртта.
Кой не би направил много за слава, но кой
Да го направи за мълчанието?
Защото славата пита напразно
За извършителите на голямото дело.
Излезте напред
За миг
Непознати, скрити лица и приемете
Благодарността ни!