Бертолт Брехт „Не забравяй: това са години“

by Владимир Сабоурин

 

Не забравяй: това са години
През които въпросът не е да победиш, а
Да се пребориш за поражението

Живеещият за извоюването на победата
Не познава победата
Спасяващият се от потъващ кораб
Търси не най-хубавия остров, а
Най-близкия.

Да промениш света
Не означава: да победиш.
Не тръгвай на поход за
Промяната на света, а
Победи в родния си град, който
Остава непроменен.

Ти подготви победата
Ти се пребори в битката, сега
Би могъл да победиш
Не побеждавай!
Продължавай да се бориш!

Но в тези години, за които ти казвам
Че не са за победи
Присъствай на всичките си поражения
Не изпускай нито едно, чуй
Всяка хулна дума – всяка обаче като въпрос, ти изкрещи всеки отговор!

Яж и пий, боецо
Очакващ със страстно желание битката
Поправи стола, на който седиш
Смей се със смеещите се
Лекувай бъбреците си и
Остави мислите на покойните на мира

Годините на победите могат
Да дойдат след тебе.

1929