Бертолт Брехт „Обръщение на селянина към вола му“

by Владимир Сабоурин

 

(По египетска селска песен от 1400 г. пр. Хр.)

О, велики Воле, божествени Влекачо на плуга
Снизходи да ореш! Не оплитай
Моля  те приятелски, браздите! Ти
Вървиш отпред, Водачо, дий!
Ние стояхме прегърбени да режем фуража ти
Снизходи сега да го изядеш, скъпи Хранителю! Нямай грижа
Докато преживяш, за браздата, яж!
За обора ти, Защитнико на семейството
Домъкнахме пъшкайки гредите, ние
Лежим в мокрото, ти на сушина. Вчера
Ти се прокашля, любими, ти, Проправящия пътя.
Ние бяхме извън себе си. Нима възнамеряваш
Преди сеитбата да пукнеш, куче?

1939