Бертолт Брехт „Едно време си мислех: в далечни времена“

by Владимир Сабоурин

 

1
Едно време си мислех: в далечни времена
Когато са се разпаднали къщите, в които живея
И са изгнили корабите, на които пътувах
Името ми още ще се споменава
Заедно с други.

2
Защото славех полезното, което
По мое време минаваше за неблагородно
Защото се борех с религиите
Защото се борех срещу потисничеството или
Поради друга причина.

3
Защото бях на страната на човека и
За всичко го държах отговорен, така оказвайки му чест
Защото писах стихове и обогатявах езика
Защото учех на практично поведение или
Поради някоя друга причина.

4
Затова смятах, че името ми още ще се
Споменава, на някой камък
Ще стои името ми, от книгите
То ще бъде препечатвано в новите книги.

5
Днес обаче
Съм съгласен то да бъде забравено.
Защо
Да питаме за пекаря, когато има достатъчно хляб?
Защо
Да славим разтопилия се сняг
Щом предстоят нови снеговалежи?
Защо
Да има минало, щом
Има бъдеще?

6
Защо
Да бъде споменавано името ми?

1936