Бертолт Брехт „Добре, квит сте“

by Владимир Сабоурин

 

1
Добре, квит сте.
Това, което той ти даде – като го прие
Ти му се отплати. Сметката излиза. Но:
Каква работа прекъснахте като се разделихте сега?
Какво напускаш още, напускайки го?
При какво отиде като отиде при него?
Който идва от нищото
Не го питат защо, но
Защо отиде в нищото?

2
Само заради гласа ми ли си при мен? Моят брат
Има същия.
Ако те радват само моите думи за нещата, тогава
Може и да са други думи. Аз самият
Знам по-хубави.

Когато се изгуби лист хартия
На който си писал
Това не е страшно.
Може би ще го прочете някой
И ще се промени.
Лошо е само
Щом листът се разпадне.
Когато някой вземе съда
Който си напълнил
Това не е страшно.
Лошо е обаче
Ако няма дъно.

Около 1933