Бертолт Брехт „Отново и отново, откакто работим заедно мнозина“

by Владимир Сабоурин

 

Отново и отново, откакто работим заедно мнозина
С големи, предназначени за мнозина и дълготрайни усилия
Изчезва някой от нашата общност
За да не се върне вече.

Ръкопляскат му
Навират го във файнски аутфит
Предоставят му добре платен договор.

Той обаче се променя от ден на ден
Той седи на стария си стол като гостенин
Няма вече време за дълготраен труд
При формулировките вече не противоречи
(Понеже това коства време)
Той бързо се въодушевява.
Той става мил.
Той бърза да се обиди.

Известно време още
Се смее на файнския си аутфит
Един-два пъти
Споменава, че иска да измами спонсорите си
(Те са нечистоплътни хора).
Но ние знаем, че няма да остане още дълго при нас.

Тогава изчезва някой от общността ни
Оставя ни сами с трудната ни работа и
Поема по обичайния път.

1933