Бертолт Брехт „Песен на египетски селянин (1400 г. пр. Хр.)“

by Владимир Сабоурин

 

Вършейте за себе си, вършейте за себе си
Волове, вършейте за себе си!
Сламата е вашата храна, вършейте за себе си!
Ние, вашите господари
Обичаме само зърното за брашно.
Не отмалявайте, не отмалявайте, волове!
Не е жежко като в пещ, вършейте за себе си
Волове, вършейте  за себе си!

1938