Безспир репетираме сбогуването

by Владимир Сабоурин

 

Безспир репетираме сбогуването
Но няма да ни има на премиерата.

 

 

 

 

 

Реклами