Бертолт Брехт „Откритие у една млада жена“

by Владимир Сабоурин

 

Сутрешно трезво сбогуване, жена стои
Хладно между врата и панти, погледната хладно
Видях тогава аз: в косата кичур сив
Така и не можах да се реша да тръгна

Безмълвно хванах й гърдите, и щом попита
Защо тъй аз, нали съм нощен гост, след края на нощта
Не искам да си ходя, както се очаква
Погледнах без заобикалки и й казах

Бе само нощ, аз искам още малко да остана
Но ти използвай времето си, лошо е това
Че ти така стоиш между врата и панти

И хайде разговорът да приключва бързо
Забравихме съвсем, че ти увяхваш –
И секна ми гласа желанието

Около 1925