Бертолт Брехт „Увисват златни плодове“

by Владимир Сабоурин

 

Увисват златни плодове
В нашите ръце
В тъмните проходи между короните
Ектят от момичешки смехове стените от клони.

Когато в храсталака чакам
Проблясва твоята дрешка
Като хоругва червена
На религиозна процесия.

Вятърът бие в мъртвите
Дървета вечерния час
Аз целувам твоята червена
Топло жива уста.

1914