Бертолт Брехт „За погребението на Ведекинд*“

by Владимир Сабоурин

Безпомощно стояха те в цилиндри.
Събрани гарвани над мършата на лешояд.
И въпреки усилията (пот сълзите им са)
Не можеха те този фокусник да погребат.

1918

* Франк Ведекинд (1864-1918) – немски драматург, предшественик на експресионизма, идол на младия Брехт (б. пр.).