Бертолт Брехт „Мисли за продължителността на изгнанието“

by Владимир Сабоурин

 

1
Не забивай пирон в стената
Хвърли дрехата на стола!
Защо да планираш четири дни напред?
Утре ще се върнеш у дома!

Остави дръвчето без вода!
Защо да садиш дърво?
Преди да порасне колкото едно стъпало
Ще си отидеш радостен оттук!

Нахлупи ниско каскета, когато минават хора!
Защо да прелистваш граматика на чужд език?
Новината, която ще те повика у дома
Е написана на познат език.

Както се люпи мазилката
(Не предприемай нищо!)
Така оградата на насилието ще се разпадне
Издигната на границата
Срещу справедливостта.

2
Виж пирона в стената, който заби!
Кога смяташ, че ще се върнеш?
Искаш ли да знаеш какво вярваш в най-съкровеното на душата си?

Ден след ден
Работиш за освобождението
Седнал в стаята, пишеш
Искаш ли да знаеш какво смяташ за работата си?
Погледни малкия кестен в ъгъла на двора
До който мъкнеше каната, пълна с вода!

1938