Бертолт Брехт „Северен пейзаж“

by Владимир Сабоурин

 

Те слизаха от планините огромни, тлъсти и рижи
С железни оръжия в големите лапи
Подобни самите на груби животни
Те пееха, синьото небе ектеше.
Жени с пламтящи коси и чудовищни хълбоци
Яздеха, вкопчени в тлъсти, кротки бикове.
Привечер, когато вятърът свистеше в тъмните върхове на тополите
Вкупом говореха за синьото морето.

В него се дават при медна нова луна като прекалено тежки животни.

Около 1920