Бертолт Брехт „Проект за социален договор“

by Владимир Сабоурин

 

Аз, Томас П., се задължавам
Днес, в пълна дееспособност, с оглед
На състоянието на света и тържествено
Да не си помръдвам пръста.

Господинът, който пробуди сексуалността у майка ми
Не се погрижи, макар и заможен, навреме за аборт
Така че всички задължения – и непреките
От моя страна отпадат.

Изрично не се задължавам да нося на ръце
Сестра си, обесницата
И да шамаросвам
По-малкия си брат.

С настоящото обаче признавам задължението
Чистосърдечно да не изпускам от поглед собствените си интереси
И да копая от време на време прилежно
Дупка за моя ближен.

Обещавам също така смело
Да се противопоставям на закона. И в пълно съзнание
Да си отмъщавам – ако се наложи, кръвопролитно – за всяко сторено добро.

Около 1923