Бертолт Брехт „Из помагало за обитатели на градове 8“

by Владимир Сабоурин

 

Оставете всяка мечта, че с вас
Ще направят изключение.
Казаното ви от майките
Няма обвързваща сила.

Оставете договора си в джоба
Тук той не се спазва.

Оставете всяка надежда
Че сте предназначени да станете президенти.
Заловете се обаче здраво за работа –
Така няма да стане, трябва определено да се стегнете
За да ви търпят в кухнята.

Още не сте научили азбуката.
Азбуката гласи:
Ще ви видят сметката.

Само не мислете кво да кажете –
Никой не ви пита.
Местата за ядящи са заети
Тук има нужда само от кайма.

Но това не бива да ви обезкуражава!