Бертолт Брехт „Из помагало за обитатели на градове 6“

by Владимир Сабоурин

 

Той слезе надолу по улицата с килната назад шапка!
Той погледна всеки мъж в очите и кимна
Той се спря пред всяка витрина
(А всички знаят, че той е изгубен!)

Трябваше да го изслушат, докато приказва, че предстояло още
Да размени с врага си недвусмислени думи
Тонът на хазяина му не му допадал
Улицата била зле пометена
(Приятелите му вече са го отписали!)

Той иска обаче тепърва да построи къща
Той иска обаче тепърва да премисли всички решения
Той иска обаче тепърва да не си прави прибързани изводи
(Ах, той вече е изгубен, та зад него вече не стои нищо!)

(Чух това вече хората да приказват.)